Náš tím

Manažér klubu

Vydra Ivan


Organizačný pracovník

Girdasovová Ľubica

ZŠ Bernoláková 16

040 11 Košice
 
tel.: +421 55 642 2431
fax,:+421 55 789 4253
mob.: +421 905 739 407
email: girdasovova@gmail.com